НүүрНөхөн төлбөр
Нөхөн төлбөр шийдвэрлэх үе шат
Нөхөн төлбөр
Даатгалын тохиолдол гарсан үед авах арга хэмжээНөхөн төлбөрийн маягт татаж авахМатериал бүрдүүлэхНөхөн төлбөр шийдвэрлэх үе шат