Мэргэжлийн хариуцлагын даатгал
Өмгөөлөгчийн хариуцлагын даатгалТээвэрлэгчийн хариуцлагын даатгалЭмчийн мэргэжлийн хариуцлагын даатгалМэргэжлийн хариуцлагын даатгал

Ач холбогдол:

Өмгөөлөгч үйлчлүүлэгчийнхээ гаргасан хүсэлтийг хуульд заасан журмын дагуу хангаж ажиллаагүйгээс учирсан хохирол, зардалыг нөхөн төлнө.

Хугацаа:

Та даатгуулах хугацаагаа 1-12 сар хүртэл өөрөө сонгох боломжтой.

Үнэлгээ:

Доод хязгаар 10,000,000₮

Хураамж:

Даатгуулагчийн мэргэжлээрээ ажилласан жилээс шалтгаалан 0.5% - 1.5%

Нөхөн төлбөр:

Өмгөөлөгч үйлчлүүлэгчийнхээ гаргасан хүсэлтийг хуульд заасан журмын дагуу хангаж ажиллаагүйгээс учирсан хохирол, зардалыг нөхөн төлнө.

 
Даатгалын тооцоолуурОнлайн туслахСалбарууд & Утас