Эрүүл мэнд, гэнэтийн ослын даатгал
Гэнэтийн ослын даатгалХөдөлмөрийн чадвар түр алдалтын даатгалЭмчилгээний зардлын даатгалДотоодод зорчигчдын гэнэтийн ослын даатгалГадаадад зорчигчдын Иж Бүрэн даатгал Сэтгүүлчийн гэнэтийн ослын даатгал"Энх Ирээдүй" Олон улсын эрүүл мэндийн даатгал

ГЭНЭТИЙН ОСЛЫН ДААТГАЛ

АЧ ХОЛБОГДОЛ

Таныг гэмтэж бэртэх, өвчин эмгэг туссаны улмаас ажлаа хийх боломжгүй болсон үед санхүүгийн дэмжлэг үзүүлдэг ач холбогдолтой даатгал юм.

ДААТГАЛЫН ТӨРӨЛ, ЭРСДЭЛ

ДАВУУ ТАЛ

- Нөхөн төлбөрийг эмчилгээний зардлаар төлүүлэх эсвэл тэтгэмж хэлбэрээр авах гэсэн сонголтыг хийх боломжтой

- Нөхөн төлбөрийг тэтгэмж хэлбэрээр авах тохиолдолд хуанлийн хоногоор олгоно /ажлын 5 өдөр + амралтын 2 өдөр/

- 24 цагийн турш даатгалын хамгаалалт үйлчилнэ

- Та нөхөн төлбөрийг эмчилгээний зардал хэлбэрээр авах тохиолдолд эмнэлэгээ өөрөө сонгох боломжтой

- Монгол улсын нутаг дэвсгэрт бүрэн үйлчилнэ /бүх аймаг суманд даатгалын төлөөлөгчтэй/

- Багцын хөнгөлөлт

- Хураамжийн уян хатан хувь

ЭРСДЭЛИЙН ТАЙЛБАР

Даатгалын үнэлгээ, хураамж

Даатгалын үнэлгээг Даатгуулагч өөрөө тогтооно. Үнэлгээний доод хязгаар:

- Гэнэтийн ослын даатгалын хамгаалалт 1,000,000 төгрөг

- Хөдөлмөрийн чадвар түр алдсан хоног тутамд авах мөнгөн тэтгэмжийн хэмжээг та өөрөө тогтоох бөгөөд түүнийгээ 90 хоногоор үржүүлж даатгалын үнэлгээг тогтооно.

- Эмчилгээний зардлын даатгалын доод үнэлгээ 2,000,000 төгрөг

Эмчилгээний зардлын хураамжийг ажил мэргэжлийн онцлог, нас, хүйс эрсдэлийн түвшинг харгалзан тогтооно.

 
Даатгалын тооцоолуурОнлайн туслахСалбарууд & Утас