Эрүүл мэнд, гэнэтийн ослын даатгал
Гэнэтийн ослын даатгалХөдөлмөрийн чадвар түр алдалтын даатгалЭмчилгээний зардлын даатгалДотоодод зорчигчдын гэнэтийн ослын даатгалГадаадад зорчигчдын Иж Бүрэн даатгал Сэтгүүлчийн гэнэтийн ослын даатгал"Энх Ирээдүй" Олон улсын эрүүл мэндийн даатгал

Танд санал болгож буй “Энх Ирээдүй” олон улсын эрүүл мэндийн даатгал нь та болон таны гэр бүлийн гишүүдийн эрүүл мэндийг хамгаалахад зориулагдсан даатгалын үйлчилгээ юм. Энэхүү бүтээгдэхүүн нь Англи улсын “LAMP GROUP” компанитай хамтарч хэрэглэгчдийнхээ хэрэгцээ, шаардлагад нийцүүлэн гаргаж буй эрүүл мэндийн иж бүрэн даатгалын бүтээгдэхүүн юм.

ДАВУУ ТАЛ

Хэн хамрагдах вэ?
Монгол улсын иргэн болон Монгол улсад амьдарч буй гадаадын иргэд
 
Эмчилгээ хийлгэх бүс нутаг
- Монгол улс
- Дэлхий дахинд /Хойд Америкаас бусад/
 
Бүрдүүлэх бичиг баримт
Хүсэлтийн хуудас
Асуулгын хуудас /Даатгалын компаниас авч бөглөнө/
 
Хураамжийг хэрхэн тооцох вэ?
Даатгуулагчийн нас, сонгож буй багцын хэмжээ, даатгалын хамгаалалт үйлчлэх газар зүйн бүсээс хамааран харилцан адилгүй тооцогдоно. Хэрэв байгууллага хамт олноороо даатгуулж буй тохиолдолд хураамжийн хөнгөлөлт эдлэх боломжтой.

 

ДААТГАЛЫН ЭРСДЭЛҮҮД
 
ДААТГАЛЫН ХАМГААЛАЛТ
ОЛОН УЛСЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛ ЯАГААД ЧУХАЛ ВЭ?
 
- 25,000 ам.долларын хамгаалалттай
- 2,500,000 ам.доллар хүртэл эрүүл мэндийн үйлчилгээг дэлхий дахины 200 гаруй эмнэлгийн сүлжээ болон  
   Монгол улсын шилдэг эмнэлгүүдээс авах боломжтой
- Эрүүл мэндтэй холбоотой бүх л төрлийн тусламж үйлчилгээ
- Төлбөрийг хуваан төлөх нөхцөл
- Монгол улсад эмчлэх боломжгүй өвчинүүдийн эмчилгээ
- Эрхтэн шилжүүлэн суулгах мэс засал
- Архаг хууч өвчин
- Харгалзах хүнгүй хүүхдийн асрамж
- Яаралтай зөөн тээвэрлэх үйлчилгээ
- Хамаатан садан, найз нөхдийн эргэлт
- Мэргэжлийн тусгай ажилтаны зөвлөгөө
- Олон улсын давхар даатгагч
 
ХӨНГӨЛӨЛТ УРАМШУУЛАЛ
 
3-19 хүн 5% хөнгөлөлт
10-19 хүн 10% хөнгөлөлт
20-49 хүн 20%
50-с дээш хүнтэй группын хувьд даатгагчийн зөвшөөрлөөр шийдэгдэнэ
 
ОЛОН УЛСЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛД ХАМРАГДАХГҮЙ НӨХЦӨЛҮҮД
 
1. Бүх төрлийн гоо сайхны мэс заслууд
2. Эмчийн жорын дагуу бичигдсэн эмээс бусад эмүүд 
3. Үр зулбах, ургийн буруу байрлал ба амьгүй төрөлт зэргээс бусад тохиолдолд жирэмслэлтийг тасалсантай холбоотой эмчилгээний зардал
4. Үр шилжүүлэн суулгахтай холбоотой зардал 
5. Эрүүл мэндийн даатгалын гэрээ байгуулахаас өмнө гадаад улс оронд хийгдэхээр төлөвлөгдсөн эмчилгээ, оношилгооны зардал
6. Эрхтэн шилжүүлэн суулгахтай холбоотой эмчилгээний зардлыг амьдралын туршид зөвхөн нэг удаа хариуцна.
 
НӨХӨН ТӨЛБӨР
 
1. Нөхөн төлбөр хүссэн өргөдөл /даатгагчаас авч бөглөнө
2. Авсан эмчилгээ үйлчилгээтэй холбоотой эмчийн дүгнэлт
3. Авсан эмчилгээ үйлчилгээний төлбөр төлсөн баримт
 
ХУВЬ ХҮНИЙ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН МЭДЭЭЛЛИЙГ НУУЦЛАХ
 
Даатгуулагчийн эрүүл мэндтэй холбоотой болон хувийн мэдээллийг даатгагч нь зөвхөн даатгалын болон нөхөн төлбөр олгох нөхцөлийг хангаж байгаа эсэхийг хянах зорилгоор ашиглах бөгөөд мэдээллийг чанд хадгална.
 
Даатгалын тооцоолуурОнлайн туслахСалбарууд & Утас