НүүрБүтээгдэхүүнБайгууллагын даатгалХариуцлагын даатгал
Бүтээгдэхүүн, олон нийтийн өмнө хүлээх хариуцлагын даатгал
Хариуцлагын даатгал
Сайн дурын жолоочийн хариуцлагын даатгалЖолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгал Ажил олгогчийн хариуцлагын даатгалБайгууллагын хариуцлагын даатгалБарилга угсралтын хариуцлагын даатгал Бүтээгдэхүүн, олон нийтийн өмнө хүлээх хариуцлагын даатгалАгаарын хөлгийн хариуцлагын даатгал

БҮТЭЭГДЭХҮҮН ОЛОН НИЙТИЙН ӨМНӨ ХҮЛЭЭХ ХАРИУЦЛАГА

Ач холбогдол: Таны байгууллагын үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүн, үзүүлж буй үйлчилгээнээс үүдэн танай үйлчлүүлэгчийн эрүүл мэнд, амь нас болон эд хөрөнгөнд хохирол учирсан тохиолдолд танай байгууллагын хуулийн хариуцлгыг даатгалын компани таны өмнөөс нөхөн төлөх ач холбогдолтой даатгал юм.


Хугацаа: Та даатгуулах хугацаагаа 1-12 сар хүртэл өөрөө сонгох боломжтой.


Үнэлгээ: Танай байгууллагын үйл ажиллагааны төрөл, хамгаалалтын нөхцөл, үнэлгээ зэрэг олон зүйлээс шалтгаалан харилцан тохиролцож тогтооно.


Хураамж: 0.35% - 1.5% хооронд байх бөгөөд танай байгууллагын онцлог, эрсдэлийн шинжилгээнээс хамааран хэлбэлзэх боломжтой.


Нөхөн төлбөр: Танай байгууллагад танай бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнээс болоод үйлчлүүлэгчээс гомдол ирсэн тохиолдолд бид танай байгууллагын өмнөөс танай үйлчлүүлэгчид нөхөн төлбөрийг даатгалын үнэлгээнд багтаан олгоно.

 
Даатгалын тооцоолуурОнлайн туслахСалбарууд & Утас