Хариуцлагын даатгал
Сайн дурын жолоочийн хариуцлагын даатгалЖолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгал Ажил олгогчийн хариуцлагын даатгалБайгууллагын хариуцлагын даатгалБарилга угсралтын хариуцлагын даатгал Бүтээгдэхүүн, олон нийтийн өмнө хүлээх хариуцлагын даатгалАгаарын хөлгийн хариуцлагын даатгал

АГААРЫН ХӨЛГИЙН ХАРИУЦЛАГЫН ДААТГАЛ

АЧ ХОЛБОГДОЛ

Энэхүү даатгал нь даатгуулагч өөрийн эзэмшлийн болон хариуцлагад байгаа иргэний агаарын хөлгийн их биед учрах гэмтэл, хохирол, мөн түүнийг өмчлөгч болон эзэмшигч, гуравдагч этгээд, зорчигчдын өмнө хүлээх хариуцлагыг даатгуулж, эрсдэл учирсан тохиолдолд нөхөн төлбөр олгодог ач холбогдолтой.

ДААТГАЛЫН ЭРСДЭЛ

  1. Давхар даатгалын мэдэгдэл”-д заасан эрсдэлүүд буюу бүх төрлийн эрсдэл байна.
  2. Даатгалын хамгаалалт нь Даатгуулагчид шаардлагатай нислэгт тэнцэх чадварын гэрчилгээг сунгах нислэг, мөн Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын зөвшөөрөлтэй бусад нислэг, агаарын хөлгийн үйлдвэрлэгч, худалдагч талаас агаарын хөлгийг хүргэж өгөх нислэг, хүргэлтийн өмнөх шалгах нислэг, засвар, үзлэгийн зорилгоор хийх нислэг, тест, шалгалтын нислэгүүд хамаарна.   
  3. Зөвхөн даатгалын тохиолдлын улмаас нислэг хойшлогдсоны тохиолдолд зорчигчдын өмнө хүлээх хариуцлага нь хариуцлагын даатгалд хамаарна.
  4. Даатгалд хамрагдахгүй нөхцлүүдэд үндэслэн газар дээр байх үе эсвэл ачаа тээшний зориулалтаар тээвэрлэж /даатгуулагчийн агаарын хөлөг хамаарна/ буй эсвэл өөр бусад этгээдийн эзэмшлийн талбайд буй даатгуулагчийн өмчлөл дэх агаарын хөлөг эсвэл даатгуулагч хариуцлага хүлээхээр хүлээн зөвшөөрсөн даатгуулагчийн эзэмшил, хяналтад буй өөр этгээдийн өмчлөлтэй эд анги ба тоног төхөөрөмж /зөвхөн эд анги/, агаарын хөлгийн ашиглалттай холбоотой хөдөлгүүр (хөдөлгүүрийн тест хамаарна) ба тоног төхөөрөмж (механик багаж хэрэгсэл, газрын үйлчилгээний тоног төхөөрөмж) нь агаарын хөлгийн эд ангийн даатгалын зүйл болно.

 

 
Даатгалын тооцоолуурОнлайн туслахСалбарууд & Утас