Мэргэжлийн хариуцлагын даатгал
Өмгөөлөгчийн хариуцлагын даатгалТээвэрлэгчийн хариуцлагын даатгалЭмчийн мэргэжлийн хариуцлагын даатгалУдирдах ажилтны хариуцлагын даатгалМэргэжлийн хариуцлагын даатгал

ТЭЭВЭРЛЭГЧИЙН ХАРИУЦЛАГЫН ДААТГАЛ

Ач холбогдол: 

Тээвэрлэгчийн тээж яваа ачаа, барааны өмчлөгч, эзэмшигчийн өмнө хүлээх эд хөрөнгийн хариуцлага.

Хугацаа: 

Та даатгуулах хугацаагаа 1-12 сар хүртэл өөрөө сонгох боломжтой.

 

 
Даатгалын тооцоолуурОнлайн туслахСалбарууд & Утас