Санхүүгийн үзүүлэлтүүд
Нийт хөрөнгөНөөц санХураамжийн орлогоНөхөн төлбөр

Нийт хөрөнгө

Нийт хөрөнгийн хэмжээ жил бүр тогтмол өсөж байгаа бөгөөд 2016 оны жилийн эцсийн байдлаар 11.2 тэрбум төгрөгт хүрсэн ба энэ нь 2012 онтой харьцуулахад 45%-иар, өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 24%-иар өслөө.
Даатгалын тооцоолуурОнлайн туслахСалбарууд & Утас