Санхүүгийн үзүүлэлтүүд
Нийт хөрөнгөНөөц санХураамжийн орлогоНөхөн төлбөр

Нөөц сан

Даатгалын компанийн хувьд нөөц сангийн хэмжээ нь харилцагчдынхаа хохирлыг барагдуулж чадах санхүүгийн чадавхийг харуулдаг гол үзүүлэлт юм. Манай компанийн хувьд нөөц сангийн хэмжээгээ жил бүр тогтмол өсгөж ажилладаг бөгөөд 2016 оны байдлаар 5.8 тэрбум төгрөгт хүрлээ. Мөн Практикал даатгал ХХК нь эрсдэл даах чадвараа нэмэгдүүлэх хүрээнд олон улсад нэр хүндтэй давхар даатгалын компаниудад даатгуулж ажиллаж байна.
Даатгалын тооцоолуурОнлайн туслахСалбарууд & Утас