Санхүүгийн үзүүлэлтүүд
Нийт хөрөнгөНөөц санХураамжийн орлогоНөхөн төлбөр

Хураамжийн орлого

2016 онд 7.5 тэрбум төгрөгийн хураамжийн орлоготой ажилласан бөгөөд энэ нь өмнөх оноос 42%-иар өссөн харагдаж байгаа нь иргэд, байгуулллагуудын манай компанид итгэх итгэл нэмэгдэж байгааг харуулсан үзүүлэлт юм.
Даатгалын тооцоолуурОнлайн туслахСалбарууд & Утас