Санхүүгийн үзүүлэлтүүд
Нийт хөрөнгөНөөц санХураамжийн орлогоНөхөн төлбөр

Нөхөн төлбөр

Практикал даатгал ХХК нь 2016 онд нийт 3.2 тэрбум төгрөгийн нөхөн төлбөр олгосон бөгөөд энэ нь өмнөх оноос 40%-иар, 2012 онтой харьцуулахад 2.6 дахин өслөө.
Даатгалын тооцоолуурОнлайн туслахСалбарууд & Утас