НүүрҮйлчилгээ
Эрсдэлийн шинжилгээ
Үйлчилгээ
Эрсдэлийн шинжилгээАюулгүй ажиллагааны сургалтДаатгалын бүтээгдэхүүний сургалтЧанарын бодлого

ЭРСДЭЛИЙН ШИНЖИЛГЭЭ

Хөрөнгийн эрсдэлийн шинжилгээ болон ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн эрсдэлийн шинжилгээгээр мэргэшсэн, туршлагатай баг бүрдүүлэн даатгагдсан хөрөнгө болон ажилтнуудын амь нас, эрүүл мэндэд гэмтэл, хор нөлөө, хохирол учруулж болзошгүй хүчин зүйлсийг тогтоож, илрүүлсэн эрсдэлийг хэрхэн арилгах, багасгах, шилжүүлэх, удирдах талаар зөвлөгөө, зөвлөмжийг гарган өгч зөвлөмжийн дагуу хийх ажлуудыг харилцагч байгууллагатайгаа хамтран хэрэгжүүлдэг.

 
Даатгалын тооцоолуурОнлайн туслахСалбарууд & Утас