Covid-19 гарсантай холбогдуулан Гадаадад зорчигчийн гэнэтийн ослын даатгал хийлгэсэн даатгуулагчиддаа дараах мэдээллийг хүргэж байна.

You are here:
Go to Top