НүүрҮйлчилгээ
Аюулгүй ажиллагааны сургалт
Үйлчилгээ
Эрсдэлийн шинжилгээАюулгүй ажиллагааны сургалтДаатгалын бүтээгдэхүүний сургалтЧанарын бодлого

АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ СУРГАЛТ

Даатгуулагчийн үйл ажиллагааны онцлогт тохирсон ажлын байрны аюулгүй ажиллагааны сургалтыг төрийн эрх бүхий эсвэл хувийн байгууллагатай хамтран зохион байгуулж тухайн ажилтан өөрийн амь нас, эрүүл мэндийг хамгаалах болон ажил олгогчийн эд хөрөнгийг аливаа эрсдэлээс хамгаалах хандлагыг бий болгоно. Сургалтууд нь галын аюулгүй ажиллагаа, ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй түүнээс гадна бусад төрлийн нарийн мэргэжлийн зэрэг сургалтууд байх боломжтой.

 
Даатгалын тооцоолуурОнлайн туслахСалбарууд & Утас