НүүрҮйлчилгээ
Даатгалын бүтээгдэхүүний сургалт
Үйлчилгээ
Эрсдэлийн шинжилгээАюулгүй ажиллагааны сургалтДаатгалын бүтээгдэхүүний сургалтЧанарын бодлого

ДААТГАЛЫН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ СУРГАЛТ

Бид даатгуулагч бүрт даатгалын бүтээгдэхүүний тухай дэлгэрэнгүй сургалтыг удирдлагууд болон бусад ажилтнуудад зохион байгуулж цаашид гарч болзошгүй үл ойлголцол болон даатгалын нөхөн төлбөрийг түргэн шуурхай олгох нөхцөл, даатгуулагч сэтгэл ханамжтай байх нөхцлийг бүрдүүлдэг. Түүнчлэн тухайн байгууллагын ажилтнуудад зориулсан даатгалын бүтээгдэхүүн боловсруулж, тусгайлсан “Даатгалын өдөрлөг”-ийг даатгуулагч байгууллагын оффист зохион байгуулдаг.

 
Даатгалын тооцоолуурОнлайн туслахСалбарууд & Утас