Эрүүл мэнд, гэнэтийн ослын даатгал
Гэнэтийн ослын даатгалХүүхдийн гэнэтийн ослын даатгалХурдан морь унаач хүүхдийн гэнэтийн ослын даатгалХөдөлмөрийн чадвар түр алдалтын даатгалЭмчилгээний зардлын даатгалГадаадад зорчигчийн гэнэтийн ослын даатгалСэтгүүлчийн гэнэтийн ослын даатгалОюутны гэнэтийн ослын даатгал"Энх Ирээдүй" Олон улсын эрүүл мэндийн даатгалУрлагийн ажилтны гэнэтийн ослын даатгал"Энх Ирээдүй" Хүүхдийн эрүүл мэндийн даатгалЭнх Ирээдүй Эрүүл мэндийн даатгал

ОЮУТНЫ ГЭНЭТИЙН ОСЛЫН ДААТГАЛ

АЧ ХОЛБОГДОЛ

Тухайн оюутан гэнэтийн осол аваарын улмаас амь нас, эрүүл мэндэд нь хохирол учирсан тохиолдолд даатгагч мөнгөн болон тэтгэмж хэлбэрээр нөхөн төлбөр олгодог ач холбогдолтой. 

ДААТГАЛЫН ЭРСДЭЛ

Ахуйн

Зүсэгдэх

Хавчуулах

Унаж бэртэх

Түлэгдэх

Хальтрах

Элдэв юманд цохиулах

Зам тээврийн аюул осолд өртөх

Байгалийн

Гал түймэр

Үер

Наранд цохиулах 

Газар хөдлөлт

Хөрсний нуралт, цөмрөлт

Ус шаварт унах

Аянга

Цасан болон шороон шуурга

Хорт ургамалд хордох

Хүчит салхи

Yйлдвэрлэл

техникийн

Уурхай нурах, цөмрөх, дэлбэрэх, хорт хийнд хордох, гулгалтанд өртөх, химийн бодист хордох

Цахилгааны хүчдэл дэлбэрэлтийн нөлөөлөл

Шаталтын нөлөөлөл

Сантехник дулааны сүлжээний гэмтлийн нөлөөлөл

Машин тоног төхөөрөмж багаж хэрэгсэлтэй харьцах үеийн нөлөөлөл

Мал амьтны нєлєєллєєр vvсэх

Морь малнаас унах чирэгдэх

Малд дайруулах

Мөргүүлэх

Өшиглүүлэх

Хазуулах

Араатан амьтан ба чоно нохойд хазуулах

Бусад

Бусдад хорлогдох

Гэмт халдлагад өртөх

Хүйтэн мэс зэвсэгт өртөх

Гэрээнд хязгаарласнаас бусад бүх төрлийн эрсдэл

ДААТГАЛЫН НӨХӨН ТӨЛБӨР

Гэнэтийн ослоос хойш 12 сарын хугацаанд даатгуулагчийн амь нас, эрүүл мэндэд учирсан хохирлоос хамааран даатгалын үнэлгээнээс дараах хувь хүртэл нөхөн төлбөрийг тэтгэмж хэлбэрээр олгоно. Үүнд:

Даатгуулагч амь насаа алдсан  100%
Hөдөлмөрийн чадвараа бүрэн алдсан 90%

Даатгуулагчийн хөдөлмөрийн чадвар хагас алдалтыг эмч нарын зөвлөгөөнөөр: 

51-69 хувь гэж тогтоосон тохиолдолд 80%
10-50 хувь гэж тогтоосон тохиолдолд 70%

Хөдөлмөрийн чадвараа түр алдсан тохиолдолд даатгуулагчийн эмнэлэг, амбулатори, гэрээр эмчлүүлсэн өдрийг харгалзан

90 хүртэл хоног  60%
60 хүртэл хоног  40%
30 хүртэл хоног 20%

Гэнэтийн ослоос хойш 12 сарын хугацаанд даатгуулагчийн амь нас, эрүүл мэндэд учирсан хохирлоос хамааран даатгалын үнэлгээнээс дараах хувь хүртэл нөхөн төлбөрийг эмнэлэг эмчилгээний зардал хэлбэрээр олгоно. Үүнд:

Даатгуулагч амь насаа алдсан 100%
Хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн алдсан 90%
Хөдөлмөрийн чадвараа хагас болон түр алдсан тохиолдолд үнэлгээ хүртэл нөхөн төлбөрийг эмнэлэг эмчилгээний зардал хэлбэрээр төлнө.  

 

 

 

 
Даатгалын тооцоолуурОнлайн туслахСалбарууд & Утас