Эрүүл мэнд, гэнэтийн ослын даатгал
Гэнэтийн ослын даатгалХүүхдийн гэнэтийн ослын даатгалХурдан морь унаач хүүхдийн гэнэтийн ослын даатгалХөдөлмөрийн чадвар түр алдалтын даатгалЭмчилгээний зардлын даатгалГадаадад зорчигчийн гэнэтийн ослын даатгалСэтгүүлчийн гэнэтийн ослын даатгалОюутны гэнэтийн ослын даатгал"Энх Ирээдүй" Олон улсын эрүүл мэндийн даатгалУрлагийн ажилтны гэнэтийн ослын даатгал"Энх Ирээдүй" Хүүхдийн эрүүл мэндийн даатгалЭнх Ирээдүй Эрүүл мэндийн даатгал

УРЛАГИЙН АЖИЛТНЫ ГЭНЭТИЙН ОСЛЫН ДААТГАЛ

АЧ ХОЛБОГДОЛ

Энэхүү даатгалын зорилго нь даатгалын хугацаанд 24 цагийн турш гэнэтийн осол аваарын улмаас тухайн уран бүтээлчийн амь нас, эрүүл мэндэд учирсан хохирлыг даатгагч мөнгөн хэлбэрээр нөхөн төлөхөд оршино.

ДААТГАЛЫН ЭРСДЭЛ

Уран бүтээлчийн ажил үүргээ гүйцэтгэж байх үеийн эрсдэл:

Зүсэгдэх

Хавчуулах

Унаж бэртэх

Түлэгдэх

Хальтрах

Цохиулах

Зам тээврийн аюул осолд өртөх

Гал түймэрт өртөх

Үер усны аюулд өртөх

Наранд цохиулах 

Газар хөдлөлтийн нөлөө

Хөрсний нуралт, цөмрөлт

Ус шаварт унах

Аянга

Цасан болон шороон шуурга

Хорт ургамалд хордох

Хүчтэй салхи

Химийн бодист хордох

Цахилгааны хүчдэл, дэлбэрэлтийн нөлөөлөл

Машин тоног төхөөрөмж багаж хэрэгсэлтэй харьцах үеийн сөрөг нөлөөлөл

Морь малнаас унах чирэгдэх

Малд дайруулах

Мөргүүлэх

Өшиглүүлэх

Араатан амьтанд хазуулах

Бусдад хорлогдох, зодуулах

Гэмт халдлагад өртөх

Хүйтэн мэс зэвсэгт өртөх

Хоолойгоо зүсэх, гэмтээх

ДААТГАЛЫН НӨХӨН ТӨЛБӨР

Гэнэтийн ослоос хойш 12 сарын хугацаанд даатгуулагчийн амь нас, эрүүл мэндэд учирсан хохирлоос хамааран даатгалын үнэлгээнээс дараах хувь хүртэл нөхөн төлбөр олгоно. Үүнд:

Даатгуулагч амь насаа алдсан 100%

Хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн, хагас, түр алдсан тохиолдолд даатгуулагчийн эмнэлэг, амбулатори,  гэрээр эмчлүүлсэн эмчилгээний нэн шаардлагатай зайлшгүй  зардлуудыг  даатгалын үнэлгээний 100% хүртэл нөхөн төлнө. Үүнд:

Амбулаторийн оношлогоо, үйлчилгээний зардал                    
Хэвтэн эмчлүүлэх, ор хоногийн зардал
Эм тариа, боолтын материалын зардал

 

 
Даатгалын тооцоолуурОнлайн туслахСалбарууд & Утас