1 МИНУТ КОНТЕНТ

Гэнэтийн ослын даатгал гэж юу вэ? Ипотекийн даатгал гэж юу…

ЧАНАРЫН БОДЛОГО

Бид харилцагч бүрийнхээ хэрэгцээ шаардлагыг мэдэрч, үйл ажиллагаагаа тасралтгүй сайжруулж,…

ЭРСДЭЛИЙН ШИНЖИЛГЭЭ

Хөрөнгийн эрсдэлийн шинжилгээ болон ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн…

Малын эрсдлийн даатгал

Ач холбогдол: Малын индексжүүлсэн даатгал төслийн хүрээнд малын хорогдлын эрсдэлийг Монгол…

Гэрийн даатгал

АЧ ХОЛБОГДОЛ Таны гэр байгалийн болон галын эрсдэлийн нөлөөллөөс болоод бүрэн…

Байшин барилгын даатгал

Ач холбогдол: Та байшин барилгаа даатгуулснаар гэнэтийн санаандгүй эрсдэлүүдийн улмаас байшин…