Нийгмийн хариуцлага

НИЙГМИЙН ХАРИУЦЛАГА Манай компани MNS ISO 26000:2012 нийгмийн хариуцлагын стандартыг…

Давуу тал

Давуу тал Үндэсний 100%-ийн хөрөнгө оруулалттай. Олон улсын чанарын удирдлагын…

Давхар даатгал

Давхар даатгал Бид эрсдэлийнхээ тодорхой хэсгийг олон улсын зах зээлд…

Түүхэн он жилүүд

2003Үндэсний 100% хөрөнгө оруулалттай Практикал Даатгал ХХК үүсгэн байгуулагдав. .…