Даатгал бол төлөвлөгдөөгүй зардлыг санхүүжүүлдэг хэрэгсэл юм