Эрсдэл яг гал шиг. Хэрвээ удирдаж чадвал танд туслана. Удирдаж чадахгүй бол таныг шатааж, устгах болно.