Өнөөгийн нөхцөлд эрсдэлийг удирдах хамгийн сонгодог арга нь даатгал юм.