Даатгалын тухай

Гадаад зорчигчийн гэнэтийн ослын даатгал нь та гадаад улс оронд аялаж байх үедээ гэмтэж бэртэх, ачаа тээшээ алдах гэх мэт гэнэтийн нөхцөл байдал үүсэх үед таныг санхүүгийн дарамтнаас хамгаалах ач холбогдолтой даатгал юм.

Даатгалын үнэлгээ

45,000$ хүртэл

Даатгалын хураамж

2$ – 527$ байна.

Даатгалын хамгаалалт

 1. Гэнэтийн өвчин
 2. Гэнэтийн осол
 3. Шүдний яаралтай тусламжийн зардал
 4. Даатгуулагч амь насаа алдах
 5. Даатгуулагчийн гэр бүлийн ойр дотны хүн нас барах
 6. Бичиг баримт алдагдах
 7. Хулгайд бэлэн мөнгө, картаа алдах 
 8. Хуулийн хариуцлага хүлээх тохиолдол
 9. Бичиг баримт алдагдах
 10. Ачаа тэш алдагдах, хоцрох, олдсон тохиолдолд хүргэх
 11. Нислэг саатах, нислэгээс хоцрох
 12. Ковид 19 вирусын гаралтай өвчин

Нөхөн төлбөр олгохгүй нөхцөлүүд

 • Нотолгоогүй хохирол 
 • Даатгуулагчийн хариуцах хэсэг
 • Өөр даатгалаар хамгаалагдах тохиолдол
 • Буруутай этгээдээр учирсан хохирлоо бүрэн төлүүлсэн
 • Даатгуулагчийн хүнд гэмт хэрэг үйлдсэн, үйлдэхийг завдсан тохиолдол 
 • Учирсан хохирлын шууд бус үр дагавар 
 • Даатгалын хугацаа эхлэхээс өмнө учирсан хохирол

Гадаадад зорчигчийн даатгал 45,000$ хамгаалалт

14275950715

Clear
Category: SKU: N/A

Additional information

Бүс

АНУ, Канад, Япон, Шенгений орнууд, Азийн орнууд, АНУ, Канадаас бусад дэлхий даяар

Багц

Нэг хүн, Гэр бүлийн 3 гишүүн

Хугацаа

4 Өдөр, 7 Өдөр, 10 Өдөр, 14 Өдөр, 21 Өдөр, 31 Өдөр, 45 Өдөр, 65 Өдөр, 92 Өдөр, 365 Өдөр